ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จ.สระแก้ว (STA-SG)

หางาน งานใหม่ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จ.สระแก้ว (STA-SG)

ตำบลสระแก้ว, อำเภอเมืองสระแก้ว, จังหวัดสระแก้ว – ตำบลศาลาลำดวน, อำเภอเมืองสระแก้ว, จังหวัดสระแก้ว – ูงสุด4เดือนต่อปี – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มงาน ยางธรรมชาติ (STA) – ประกันสุขภาพ – ประกันอุบัติเหตุ – สวัสดิการอาหารกลางวัน (ประจำโรงงาน)กลุ่มงาน ยางธรรมชาติ (STA) – สวัสดิการบ้านพัก (ประจำโรงงาน) กลุ่มงาน ยางธรรมชาติ (STA) – สวัสดิการชุดยูนิฟอร์ม – อื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จ.สระแก้ว (STA-SG) รายละเอียดของงาน – รับผิดชอบการกำหนดนโยบายด้านการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ – วางแผนอัตรากำลังร่วมกับหน่วยงานต่างๆ – วางแผนด้านการบริหารค่าตอบแทนพนักงานรายวันแ…ละรายเหมา – งานพนักงานสัมพันธ์ งานธุรการและสวัสดิการ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร เพศ ชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ ศิลปศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านงานบริหารงานบุคคลหรือในงานที่เกี่ยวข้องหรืองานบังคับัญชา ไม่ต่ำกว่า 5 ปี วิธีการสมัคร 1.สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now) 2.ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ทางอีเมล 3.ดูข้อม…

1 February 2017 | 11:45 pm งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments