ผู้จัดการฝ่ายธุรการ-การเงิน

หางาน ค้นหางาน ผู้จัดการฝ่ายธุรการ-การเงิน

กรุงเทพฯ – ผู้จัดการฝ่ายธุรการ-การเงิน บทบาทหน้าที่ของผู้จัดการฝ่ายธุรการ-การเงิน มูลนิธิ โอโซน ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายธุรการ-การเงิน เงินเดือน เริ่ม 30,000.- พื้นที่การทำงาน กรุงเทพมหานคร บทบาทหน้าที่ งานด้านบัญชีและการเงิน วางแผนและตรวจสอบความถูกต้องของการใช้งบประมาณและรายงานทางบัญชีให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้ทุนและกฎข้อบังคับของมูลนิธิฯ จัดทำรายงานการเงินและบัญชี เสนอต่อผู้อำนวยการ, คณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้ให้ทุน จัดให้มีการกำกับดูแล และตรวจสอบ รวมทั้งสนับสนุนให้คำปรึกษาตามระบบ สน…ับสนุนการตรวจสอบบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกและผู้ให้ทุน จัดทำเอกสารและนำส่งรายงานการเงินให้กับที่ว่าการเขต จัดทำเอกสารด้านภาษีและนำส่งสรรพากร ตามที่กฎหมายกำหนด งานด้านธุรการและบุคคล ดำเนินงานตามที่คู่มือการเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง, คู่มือพนักงานมูลนิธิฯ จัดทำรายงานเงินเดือนและคำนวณภาษี เสนอต่อผู้อำนวยการมูลนิธิฯ เพื่ออนุมัติทุกวันที่ 22 ของเดือนเพื่อทำจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงาน และนำส่งภาษีให้กับสรรพากร จัดทำสวัสดิการพนักงานตามที่ระเบียบขององค์กรและกฎหมายได้กำหนดไว้ คุณสมบัติ จบ…

13 October 2017 | 7:14 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments