ผู้จัดการฝ่ายธุรการ (Administration Manager) ประจำโรงหล่อ จ.สระบุรี

งาน งานว่าง ผู้จัดการฝ่ายธุรการ (Administration Manager) ประจำโรงหล่อ จ.สระบุรี

จังหวัดสระบุรี – ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายธุรการ (Administration Manager) ประจำโรงหล่อ จ.สระบุรี ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 6 มิถุนายน 2559 จำนวน 1 อัตรา ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท ลักษณะการทำงาน – ควบคุม ดูแล ตรวจสอบด้านการบริหารงานธุรการ – สร้างระบบ Incentive, Motivation, Royalty ในการทำงาน – จัดทำ Employee Relationship – บริหารจัดการงานคลังวัตถุดิบงานก่อสร้าง – บริหารจัดการงานธุรการทั้งระบบ คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย / หญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี – ปริญญาโท ทุกส…าขาวิชา 3. มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office ได้ดี 5. มีบุคลิกภาพคล่องแคล่ว ฉะฉาน 6. สามารถปฏิบัติงาน จ.-ส. 6 วัน/สัปดาห์ได้ 7. สามารถขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 8. สามารถย้ายที่พักตามสถานที่ปฏิบัติงานได้ 9. ประจำโรงหล่อ อ.หนองโดน จ.สระบุรี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน สระบุรี สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม 1. สวัสดิการตามกฎหมาย 2. ประกันกลุ่ม 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4. การปรับค่าจ้างประจำปี 5. โบนัสตามอัตราส่วนของระยะเวลาและผลงานที่ทำงาน วิธ…

6 June 2016 | 10:54 pm งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments