ผู้จัดการฝ่ายบริหารฐานข้อมูล สาขาแม่สอด,อุดรธานี,ชัยภูมิ,สุราษฏ์ธานี,เกาะสมุย ด่วน

หางาน กำลังหางาน ผู้จัดการฝ่ายบริหารฐานข้อมูล สาขาแม่สอด,อุดรธานี,ชัยภูมิ,สุราษฏ์ธานี,เกาะสมุย ด่วน

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ) – จังหวัดสุราษฎร์ธานี – ามสามารถและต้องการพัฒนาตนเองเข้าสู่ความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง โปรดดูตำแหน่งที่คุณสนใจและสมัครเข้ามาเพื่อร่วมงานกับเรา ผู้จัดการฝ่ายบริหารฐานข้อมูล สาขาแม่สอด,อุดรธานี,ชัยภูมิ,สุราษฏ์ธานี,เกาะสมุย ด่วน! รายละเอียดของงาน กำกับดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ในสโตร์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน กำกับดูแลการทำ Gap Check ให้เป็นไปตามรอบระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงติดตั้งการพิมพ์ Gap Check ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำกับดูแลการพิมพ์ป้ายราคาสินค้า, โปรโมชั่น ให้ทันตามเวลา และมีความถูกต้อง กำกับดูแลการสรุปรายงานยอสูญเสียข…องทุกส่วนงาน กำกับดูแลความถูกต้องของรายงาน Stock Management และรายงาน MIS ประจำเดือน อัตรา 5 เงินเดือน ตามโครงสร้าง สวัสดิการ – คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. มีประสบการณ์ในง้านด้านคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาอย่างน้อย 5 ปี 3. มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ 4. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร เจรจาต่อรอง 5. มีความเชี่ยวชาญในการใช้คอมพิวเตอร์ 6. สาขาที่ปฏิบัติงานคือ สาขาแม่สอด,อุดรธานี,ชัยภูมิ,สุราษฏ์ธานี,เกาะสมุย สถานที่ปฏิบัติงาน…

10 December 2015 | 8:10 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments