ผู้จัดการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์

รับสมัครงาน หางานใหม่ ผู้จัดการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์

Modernform Group PCL – กรุงเทพฯ – Responsibilities บริหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้าง Brand สินค้า วางแผนงานด้านการตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์ และควบคุมดูแลการดำเนินการตามแผนการตลาด วิเคราะห์ยอดขายและสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงแผนการตลาดอย่างต่อเนื่อง หาช่องทางในการนำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดและผลักดันสินค้าที่หมุนเวียนช้า กำหนดแผนปฏิบัติการทางการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขาย/สนับสนุนงานขาย ติตตามตรวจสอบและปรับปรุงกิจกรรมทางการตลาด Qualifications ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือออกแบบผลิตภัณฑ์ มีปร…ะสบการณ์ด้านบริหารผลิตภัณฑ์ 3 – 5 ปี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี SALARY Salary negotiable SKILLS REQUIRED Business: Inventory / Warehouse Management Languages: English – good SKILLS PREFERRED Business: Event Planning Business: Management Business: Market Analysis General Skills: Pleasant Personality General Skills: High Responsibilities General Skills: Outgoing Personality General Skills: Energetic General Skills: Good Communication Skills EDUCATION PREFERRED คณะการตลาด คณะศิลป…

13 November 2016 | 8:23 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments