ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน

งาน งานว่าง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน

บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด – วัฒนา, กรุงเทพฯ – คลองเตย, กรุงเทพฯ – บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด บริษัทฯ ผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปมาเป็นเวลากว่า 20 ปี ผลิตภัณฑ์ของเรามีหลากหลายชนิดทั้งในรูปของผัก ผลไม้กระป๋อง ผักดอง น้ำพริกแกง ซอสผัดและน้ำจิ้มต่างๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป ภายใต้ตราสินค้า “แม่จินต์” “J.F.FARM” และ “LCC” ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน EFSIS ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก และมาตรฐาน HACCP โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้คุณสามารถบริโภคได้อย่างมั่นใจในความสะอาดและปลอดภัย กำลังขยายงานเข้าสู่ตล…าดภายในประเทศ มีความต้องการผู้ที่รักความก้าวหน้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน รับผิดชอบการวางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน เพื่อควบคุม ตรวจสอบ ให้การบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายและองค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อัตรา 1 เงินเดือน ไม่ระบุ สวัสดิการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ยูนิฟอร์ม, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, เงินกู้, ทุนการศึกษาบุตร และสวัสดิการอื่น ๆ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 38-48 ปี 2. คุณวุฒิ ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาการบัญชี 3. ประสบการณ์ในตำแหน่งไม่น้อยกว่า 5 ปี 4. สา…

3 December 2015 | 4:58 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments