ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน สาขากำแพงเพชร,ฝาง,พะเยา,สุพรรณบุรี,ระนอง,พัทยา (Section Manager – Admin) สาขาศรีพิษณุโลก, คลองหลวง, สุรินทร์, ระนอง, พัทยา ด่วน

รับสมัครงาน งานว่าง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน สาขากำแพงเพชร,ฝาง,พะเยา,สุพรรณบุรี,ระนอง,พัทยา (Section Manager – Admin) สาขาศรีพิษณุโลก, คลองหลวง, สุรินทร์, ระนอง, พัทยา ด่วน

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ) – จังหวัดสุพรรณบุรี – ามสามารถและต้องการพัฒนาตนเองเข้าสู่ความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง โปรดดูตำแหน่งที่คุณสนใจและสมัครเข้ามาเพื่อร่วมงานกับเรา ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน สาขากำแพงเพชร,ฝาง,พะเยา,สุพรรณบุรี,ระนอง,พัทยา (Section Manager – Admin) สาขาศรีพิษณุโลก, คลองหลวง, สุรินทร์, ระนอง, พัทยา ด่วน! กำกับดูแล การจัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งกำกับดูแลการจัดทำรายงานงบประมาณค่าใช้จ่าย และการควบคุมทรัพย์สินถาวรของบริษัทฯ ให้ถูกต้องครบถ้วน ตร…ะการบริหารทีมงาน 3. มีทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรองที่ดี 4. มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในงานด้านบัญชีบริหาร 5. สามารถทำงาน วันเสาร์ อาทิตย์, วันหยุดเทศกาล, และ ทำงานล่วงเวลาในเวลาเย็นได้ (เมื่อมีความจำเป็น) 6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ( Microsoft Office ) เบื้องต้นได้ 7. สาขาที่เปิดรับ : สาขากำแพงเพชร,ฝาง,พะเยา,สุพรรณบุรี,ระนอง,พัทยา 8. ปฏิบัติงานที่ : สาขากำแพงเพชร,ฝาง,พะเยา,สุพรรณบุรี,ระนอง,พัทยา สถานที่ปฏิบัติงาน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน สาขากำแพงเพชร,ฝาง,พะเยา,สุพรรณบุรี,ระนอง,พัทย…

10 December 2015 | 5:55 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments