ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน สาขา สาทร,แจ้งวัฒนะ พิษณุโลก ฝาง พะเยา ยโสธร สุพรรณบุรี (Section Manager – Admin)

หางาน งานใหม่ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน สาขา สาทร,แจ้งวัฒนะ พิษณุโลก ฝาง พะเยา ยโสธร สุพรรณบุรี (Section Manager – Admin)

ไทย – ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน สาขา สาทร,แจ้งวัฒนะ พิษณุโลก ฝาง พะเยา ยโสธร สุพรรณบุรี (Section Manager – Admin) ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 15 มกราคม 2559 จำนวน 6 อัตรา ระดับเงินเดือน Negotiable ลักษณะการทำงาน • กำกับดูแล การจัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งกำกับดูแลการจัดทำรายงานงบประมาณค่าใช้จ่าย และการควบคุมทรัพย์สินถาวรของบริษัทฯ ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนด กำกับดูแลและบริหารจัดการเกี่ยวกับการสั่งซ…ร 5. สามารถทำงาน วันเสาร์ อาทิตย์, วันหยุดเทศกาล, และ ทำงานล่วงเวลาในเวลาเย็นได้ (เมื่อมีความจำเป็น) 6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ( Microsoft Office ) เบื้องต้นได้ 7. สาขาที่เปิดรับ : สาขาแจ้งวัฒนะ พิษณุโลก ฝาง พะเยา ยโสธร สุพรรณบุรี 8. ปฏิบัติงานที่ : สาขาแจ้งวัฒนะ พิษณุโลก ฝาง พะเยา ยโสธร สุพรรณบุรี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ทุกจังหวัด สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม สาขาแจ้งวัฒนะ สาทร พิษณุโลก ฝาง พะเยา ยโสธร สุพรรณบุรี หลายจังหวัด วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com วิธีรับสมัครเพิ่มเติม…

16 January 2016 | 6:35 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments