ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน สาขา ฝาง, สุพรรณุบรี, สาทร, เกาะช้าง, เกาะพะงัน (Section Manager – Accounting)

รับสมัครงาน หางานใหม่ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน สาขา ฝาง, สุพรรณุบรี, สาทร, เกาะช้าง, เกาะพะงัน (Section Manager – Accounting)

ไทย – ตามกำหนดเวลา และบรรลุงบประมาณที่ตั้งไว้ กำกับดูแลการส่งเงินยอดขาย, เงินนำส่งธนาคาร, เงินทอนและเงินสดย่อย และรายได้จากการขายทรัพย์สินถาวร,เศษกระดาษ กล่องกระดาษ และเศษวัสดุเหลือใช้ต่างๆของสาขา และรายได้อื่นๆ (Other Income) ให้ถูกต้องครบถ้วน กำกับดูแลและตรวจสอบเงินยอดขาย โดยการสุ่มตรวจเงินสด (Surprise Check) ภายในห้องแคชเชียร์ ปฏิบัติงานที่ : สาขาแจ้งวัฒนะ พิษณุโลก ฝาง พะเยา ยโสธร สุพรรณบุรี สาทร สาขาที่เปิดรับ : สาขาแจ้งวัฒนะ พิษณุโลก ฝาง พะเยา ยโสธร สุพรรณบุรี คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิปริญญาตรีด้าน…บัญชี 2. มีความเป็นผู้นำ และมีทักษะการบริหารทีมงาน 3. มีทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรองที่ดี 4. มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในงานด้านบัญชีบริหาร 5. สามารถทำงาน วันเสาร์ อาทิตย์, วันหยุดเทศกาล, และ ทำงานล่วงเวลาในเวลาเย็นได้ (เมื่อมีความจำเป็น) 6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ( Microsoft Office ) เบื้องต้นได้ 7. สาขาแจ้งวัฒนะ พิษณุโลก ฝาง พะเยา ยโสธร สุพรรณบุรี สาทร จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ทุกจังหวัด สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม สาขาแจ้งวัฒนะ พิษณุโลก ฝาง พะเยา ยโสธร สุพรรณบุรี สาทร หลายจังหวัด วิธีร…

6 February 2016 | 8:44 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments