ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ภาษาจีน) ด่วน

งาน งานใหม่ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ภาษาจีน) ด่วน

บริษัท หวั้นหาว (ไทยแลนด์) จำกัด – กรุงเทพฯ – บริษัท หวั้น หาว (ไทยแลนด์) จำกัด ดำเนินกิจการศูนย์สุขภาพสปาแบบ Chinese Herbals Medical Treatment ชื่อ Q&Q Health Center มีนโยบายขยายกิจการที่รองรับการเติบโตในภูมิภาคเอเชีย โดยเน้นไทยเป็นแห่งแรก และกำลังขยายมากกว่า 4 สาขา บริษัทต้องการผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เพื่อมาเติบโตอย่างยั่งยืน ถาวรในอนาคต ถ้าคุณมั่นใจในความสามารถ และพร้อมก้าวไปกับเรา สนใจสามารถกรอกใบสมัครได้ที่ อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ทาวเวอร์ 3 ชั้น 15 ยูนิต 1508 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ภาษาจีน) ด่วน 1 ตำแหน่ง…จกาารดำเนินธุรกิจของผู้บริหาร 5. ศึกษาภาพเศรษฐกิจการเงิน การลงทุน 6. บันทึกรายการเบิกจ่าย – รับเงิน ทั้งเงินฝากธนาคารและเงินสด และลงบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี 7. สรุปรายการเบิกเงินสดย่อยในแต่ละเดือน 8. รับวางบิล และตรวจเช็คความถูกต้องของเอกสารวางบิลและใบกำกับภาษี 9. ทำใบสั่งจ่ายสรุปการจ่ายเงินในกับบริษัทต่างๆเมื่อถุงกำหนดจ่ายเงิน 10. ทำเช็คจ่ายให้กับบริษัทต่างๆ เมื่อถึงกำหนดจ่ายเงิน พร้อมทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง 11. จัดทำงบการเงินประจำงวด รายเดืน รายปี 12. จัดทำงบประมาณประจำปี 13. จัดทำเอกสาร แล…

18 February 2016 | 11:50 pm งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments