ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (ปฏิบัติงานประจำสำนักงานกรุงเทพและสำนักงานจ.สุราษฎร์ธานี) ด่วน

หางาน งานใหม่ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (ปฏิบัติงานประจำสำนักงานกรุงเทพและสำนักงานจ.สุราษฎร์ธานี) ด่วน

บริษัท บูรพาเทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน) – กรุงเทพฯ – บริษัท บูรพาเทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน) ติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ ก่อสร้างติดตั้งเสาส่งสัญญาณระบบโทรคมนาคม งานก่อสร้างอาคาร งานจ้างเหมาบริการและรับบริหารจัดการแรงงาน งานประมูลอื่นๆ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (ปฏิบัติงานประจำสำนักงานกรุงเทพและสำนักงานจ.สุราษฎร์ธานี) ด่วน! กำหนดกลยุทธ์ วางแผน บริหารจัดการงานในฝ่ายบัญชีและการเงิน ด้านระบบบัญชี ระบบการเงิน การควบคุมภายใน การวิเคราะห์งบการเงิน และควบคุม ดูแล ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน อัตรา 1 เงินเดือน ตามตกลง สว…ามรู้ด้านกฎหมายภาษีเป็นอย่างดี 5. สามารถเขียนโครงการเพื่อขอวงเงินสินเชื่อกับธนาคารได้ , มีความรู้เรื่องเครื่องมือทางการเงินและการติดต่อธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารได้เป็นอย่างดี, สามารถวางแผนทางการเงินของบริษัทได้ 6. มีภาวะผู้นำ มีความละเอียดรอบคอบและมีความคล่องตัวในการทำงานสูง 7. สามารถปฏิบัติงานประจำสนง.กรุงเทพและสนง.จ.สุราษฎร์ธานีได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ 8. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่ หมายเหตุ : * สวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน / ชุดยูนิฟอร์ม / กองทุนเงินทดแทน และประกันสังคม สถานที่ปฏิบัต…

10 September 2015 | 4:40 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments