ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ประจำโรงงานนครปฐม

งาน ค้นหางาน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ประจำโรงงานนครปฐม

จังหวัดนครปฐม – ามสำเร็จพร้อมกับเรา …ยิ น ดี ต้ อ น รั บ เ ข้ า สู่ ส ถ า น ที่ ทำ ง า น แ ห่ ง ค ว า ม สุ ข ค รั บ ! #ธุรกิจในกลุ่มตะนาวศรี 1.บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด จ.นนทบุรี (สำนักงานใหญ่-ศูนย์กระจายสินค้า) 2.บริษัท เอเชี่ยน ที จำกัด กทม. (ธุรกิจร้านอาหาร) 3.บริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด จ.นครปฐม (โรงงานชำแหละไก่สด) 4.บริษัท ที ลีดดิ้ง ฟู้ด จำกัด จ.นครปฐม (โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร) 5.บริษัท ทีแล็บ จำกัด (วิเคราะห์และวิจัย) สวัสดิการ วันหยุดประจำปี และตามประเพณีไม่ต่ำกว่า 13 วันต่อปี วันหยุดพักผ…งตำแหน่ง) ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ประจำโรงงานนครปฐม รายละเอียดของงาน รับผิดชอบการวางแผนด้านบัญชีและการเงิน เพื่อควบคุม ตรวจสอบ ให้การบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ – จัดทำ ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีและการเงิน – บริหารและวิเคราะห์การปิดงบการเงิน, งบ Consolidate ตามมาตรฐานการบัญชี – วิเคราะห์ข้อมูลตามหลักภาษีอากร และสามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้องแม่นยำ – วางแผนและควบคุมการบริหารทรัพย์สิน – ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สถานที่ปฏิบัติงาน ตำ…

8 October 2015 | 10:26 pm งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments