ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (หนองใหญ่/ชลบุรี)

สมัครงาน ค้นหางาน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (หนองใหญ่/ชลบุรี)

จังหวัดชลบุรี – าตรี สาขาบัญชี 4. มีประสบการณ์การงานด้านบัญชี 5 ปีขึ้นไป 5. มีความรู้มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง 6. มีความรู้ด้านกฎหมายบัญชีตามประมวลรัษฏากร 7. มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานโปรแกรมบัญชี 8. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี ใช้โปรแกรมพื้นฐาน MS Office ได้ดี 9. มีความรู้เกี่ยวกับ ตลาดหลักทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ชลบุรี สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม **สวัสดิการ** 1. โบนัสประจำปี 2. เบี้ยขยัน 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4. ประกันสังคม ประอุบัติเหตุแบบกลุ่ม 5. ค่าเดินทาง 6. ค่าปฏิบัต…- รับผิดชอบการวิเคราะห์รายการบันทึกบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี – ตรวจสอบสถานะลูกหนี้คงค้าง และรายงานการขายประจำเดือน – จัดทำรายงานงบพิสูจน์ยอดคงเหลือตามรหัสผังบัญชีทุกรายการ – ตรวจสอบงานของบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้ ให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด และควบคุมการงานของแผนก- บัญชีให้มีประสิทธิภาพ – ตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลต้นทุนในการเพาะปลูก – ตรวจสอบสาขา(โครงการเกษตร) ประจำเดือน คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย-หญิง 2. อายุ 28 ปีขึ้นไป 3. จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญ…

21 November 2015 | 7:35 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments