ผู้จัดการฝ่ายบัญชี Accounting Manager/ Internal Audit

งาน มองหางาน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี Accounting Manager/ Internal Audit

จังหวัดปทุมธานี – มาะกับคนที่เพิ่งเริ่มต้นสร้างแบรนด์ มีบริการหลังการขายที่จะให้คำปรึกษาทั้งด้านการผลิต และการตลาดอย่างมืออาชีพ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี Accounting Manager/ Internal Audit รายละเอียดงาน : 1. ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชี 2. จัดทำรายการกระทบยอดทางบัญชี 3. ปิดงบการเงิน 4. ควบคุมการทำงานทั้งระบบของบัญชี 5. ควมคุมดูแล บัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้ 6. ควบคุมดูแลบัญชีต้นทุน 7. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเสนอผู้บริหาร 8. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรม Express 9. จัดทำภาษีซื้อ – ภาษีขาย 10. จัดทำภาษีห…ยุ 25 ปี ขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสูงกว่า 3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป 4. มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาโปรแกรม Excel และโปรแกรมบัญชี Express 5. มีความละเอียดในการทำงาน มีความขยัน อดทน และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 6. มีสามารถแก้ไขและตัดสินใจปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 7. มีความรู้ด้านภาษีอากร และสามารถปิดงบดุลได้ 8. มีความรู้ทางด้านวิชาชีพบัญชีและภาษี 9. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน สวัสดิการ : สวัสดิการ 1.ค่าล่วงเวลา 2.เครื่องแบบพนักงาน 3.เบี้ยขยัน 4.งานเลี้ยง…

1 July 2016 | 1:14 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments