ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

รับสมัครงาน หางาน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

Midori Anzen (Thailand) Co.,Ltd. – กรุงเทพฯ – าและดำเนินเรื่องราคาของการผลิตรูปแบบสินค้าใหม่ – สามารถออกแบบ หรือ จัดวางรูปแบบระบบทางบัญชีของสินค้า และ ระบบการผลิต – เป้าหมายหลักคือ สินค้ารวมค่าต้นทุน ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ราคามาตรฐาน และ ค่าใช้จ่ายโทรศัพท์มือถือ – รายงานการทำงานอื่นๆ คุณสมบัติของผู้สมัคร – ผู้หญิง อายุ 35-45 – จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี – มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 10ปี – มีประสบการณ์ในการทำงานเรื่องค่าใช้จ่ายอย่างน้อย 5ปี – มีความใจเย็น และ บรรลุนิติภาวะ – สามารถสื่อสาร และ ใช้ภาษาอังกฤษได้ – ฐา…ำเร็จรูป – คอยร่วมมือกับการผลิตและสินค้าคงคลังคลังสินค้า – คอยตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดอัพเดตผลิตภัณฑ์ ไปยัง BOM ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ใหม่ และ มาตรฐานราคาสินค้า – ตรวจสอบและทำตามระบบขั้นตอน, ปิดยอดรายเดือนของราคาสินค้าต้นทุนการผลิต เช่น RM, FG – ตรวจสอบและจัดสรรค่าใช้จ่ายที่จะแปรปรวนที่ COGS – ชี้แนะทีมงานของสินค้าคงคลังของ RM, WIP, FG รายเดือน – ทบทวนวัสดุสินค้าคงคลัง, การใช้งานวัสดุ, RM – ตรวจสอบรายงานวัสดุคงคลัง – ตรวจสอบยอดการสั่งซื้อวัสดุและต้นทุนขายกับ GL – คอยพัฒน…

28 August 2016 | 7:57 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments