ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ( ประจำสาขาเชียงใหม่ )

รับสมัครงาน มองหางาน ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ( ประจำสาขาเชียงใหม่ )

จังหวัดเชียงใหม่ – รณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต – ประกันชีวิตกรณีพนักงานเสียชีวิต – โบนัสประจำปี ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ( ประจำสาขาเชียงใหม่ ) รายละเอียดของงาน 1.ควบคุมดูแลตรวจสอบและบริการจัดการ งานสรรหาว่าจ้าง / งานฝึกอบรม งานอาคารสถานที่ / งานสวัสดิการ / งานข้อมูลเวลา ให้เป็นไปตามที่นโยบายที่บริษัทกำหนดไว้ 2. บริหารจัดการงานต่างๆที่ได้รับนโยบาย จากสำนักงานใหญ่ 3. ควบคุมดูแลพนักงานในสาขาให้ปฏิบัติตามระเบียบที่วางไว้พร้อมให้คำปรึกษาและ คำแนะนำต่างๆ 4. ดูแลควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติงา…กัน โดยเพียง 8 ปี เราโตจากยอดขายเพียง 6000 พันล้าน เรียกได้ว่าโตแบบก้าวกระโดด ปัจจุบันเราได้มีการใช้โปรแกรมระดับ Global คือ SAP ซึ่งเราใช้มาตั้งแต่ปี 2009 ซึ่งในปัจจุบันทางดูโฮมต้องการจะขยายสายงาน ต้องการผู้บริหารรุ่นใหม่ ไฟแรง ในทุกๆหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นส่วนงานการค้าส่ง การบริหารหน้าร้าน หน่วยงานออฟฟิต งานการตลาด งานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สวัสดิการ – เครื่องแบบพนักงาน(ตามอายุงาน) – เบี้ยเลี้ยง ( กรณีไปปฏิบัติงานต่างสาขา ) – ประกันสังคม – วันหยุดพักร้อน – ทุนการศึกษาบุตร – ช่วยเหลือก…

23 December 2016 | 11:58 pm งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments