ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

หางาน หางานใหม่ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์ – จังหวัดนนทบุรี – นด้าน KPI และ Core Competency 7. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย อัตรา : 1 เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรบุคคล รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจฯ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 2. 2. เพศหญิงเท่านั้น อายุไม่เกิน 35 ปี 3. 3. ประสบการณ์ทำงานตรง 3 ปีขึ้นไป 4. 4. มีทักษะ ความสามารถในการสรรหา จัดอบรม สัมภาษณ์งาน 5. 5. มีทักษะเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ สามารถวางแผนการจัดอบรม และแผนอัตรากำลังคนได้ 6. 6. มีความสามารถในการเป็นวิทยากร การจัดอบรม แล…ะสร้างกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี 7. 7. มีความรู้พื้นฐานด้านการบริหารงานบุคคล 8. 8. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ละเอียดรอบคอบ สามารถแก้ไขปัญหา และลดความขัดแย้งในองค์กรได้ดี 9. 9. มีความรับผิดชอบสูง อดทน ซื่อสัตย์ ติดต่อประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ และเดินทางสะดวกในการทำงาน สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์ จังหวัด : นนทบุรี วิธีการรับสมัครงาน : สมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์ 58 หมู่ 15 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดน…

4 October 2017 | 7:39 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments