ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ

หางาน มองหางาน ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ

ตำบลโคกขาม, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร – เที่ยวต่างจังหวัดประจำปี 15. มีการฝึกอบรมพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ รายละเอียดของงาน 1.รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมการจัดทำระบบประกันคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพและบริหารระบบคุณภาพของสินค้า 2.กำหนดแผนงานการประกันคุณภาพและดูแล ติดตามการตรวจสอบคุณภาพ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 3.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ภายในบริษัท รวมถึงหน่วยงานภายนอก เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามที่กำหนด 4.วางแผนและกำกับดูแลติดตามการดำเนินงาน เพ… – สอบกลับและถอนคืน – เรียกคืนผลิตภัณฑ์ 10.กำหนดแผนงานและดำเนินกิจกรรม เพื่อทวนสอบระบบความปลอดภัยของอาหาร เช่น การทวนสอบผลิตภัณฑ์ประจำปี 11.ควบคุม ติดตาม กิจกรรมการแก้ไขและการป้องกัน (CAR / PAR) ที่เกิดขึ้นในบริษัท สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามตกลง คุณสมบัติผู้สมัคร อายุ 30 – 45 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาจุลชีววิทยา , วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในด้านควบคุมคุณภาพหรือประกันคุณภ…

18 November 2016 | 11:55 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments