ผู้จัดการฝ่ายผลิตขนมปัง(สาขาขอนแก่น)

รับสมัครงาน กำลังหางาน ผู้จัดการฝ่ายผลิตขนมปัง(สาขาขอนแก่น)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดกระบัง) ลักษณะงาน รับผิดชอบในการควบคุมจัดกระบวนการผลิตสินค้าให้บรรลุ เป้าหมายที่กำหนด เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้า ทั้งด้าน, คุณภาพ,ปริมาณ, ส่งมอบทันเวลา รวมทั้งควบคุม ตันทุนการผลิตประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ประเภทงาน ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน สถานที่ทำงาน จังหวัดขอนแก่น การศึกษา ปริญญาตรีสาขา สาขาเทคโนโลยีอาหาร คุณสมบัติ ประสบการณ์การควบคุมกระบวนการผลิตอย่างน้อย 5 ปี เพศ ไม่ระบุ อายุ 18 ปีขึ้นไป…

17 November 2017 | 8:15 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments