ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต

หางาน มองหางาน ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต

ตำบลนครปฐม, อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม – 2.ทำแผนการผลิต ควบคุมการผลิตให้ได้ตามแผน ควบคุมการผลิตให้ได้คุณภาพ ควบคุมกำลังคน ลดของเสีย 3.บริหารจัดการ TPM.เครื่องจักรเสียเป็นศูนย์ หรือ Zero Breakdown ของเสียเป็นศูนย์ หรือ Zero Defect และอุบัติเหตุเป็นศูนย์ Zero Accident 4.จัดทำ QCC บริหารงานด้านวัตถุดิบขบวนการผลิตและผลผลิต ให้ได้คุณภาพตามความต้องการของลูกค้า ผู้เกี่ยวข้องหรือข้อกำหนดตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ โดยมีเป้าหมายป้องกันและลดปัญหาการสูญเสียทั้งวัตถุดิบ ต้นทุนการผลิต เวลาการทำงาน ความร่วมมือร่วมใจในการทำงาน หรือสร้างผลงานตามเป้าห… มีความรู้ความเข้าใจ ระบบการผลิตแบบ Lean – ตอบสนองการเปลี่ยนลูกค้าได้รวดเร็ว – เกิดการลื่นไหลของชิ้นงานอย่างเห็นได้ชัด – ของเสียน้อย เกิดปัญหาแล้วรู้ทันที – ตรวจย้อนไปยังสาเหตุของปัญหาการผลิต – แก้ไขน้อย และรวดเร็ว – พนักงานมีขวัญกำลังใจ พนักงานมีส่วนร่วม 9.Supply Chain แยกวัตถุดิบไป กระบวนการผลิต การขนส่ง การเก็บสินค้า คุณสมบัติ เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 25 – 35 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาโท ประสบการณ์(ปี) : 3 – 5 ปีขึ้นไป อื่นๆ : ไม่ระบุ คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระ…

30 December 2016 | 11:53 pm งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments