ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม (ประจำโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร)

สมัครงาน งานใหม่ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม (ประจำโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร – งตำแหน่ง) – ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่ง) – กิจกรรมต่าง ๆ ภายในบริษัท – รถรับ-ส่งพนักงาน (เฉพาะโรงงาน) – เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวพนักงาน กรณีเสียชีวิต – กระเช้าเยี่ยมพนักงาน กรณีเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ – กระเช้าของขวัญให้กับพนักงานหญิง กรณีคลอดบุตร – การฝึกอบรมภายในและภายนอกบริษัทแก่พนักงาน – ตรวจสุขภาพประจำปี – พยาบาลวิชาชีพ (เฉพาะโรงงาน) – ปรับเงินเดือนประจำปี – โบนัสประจำปี – สวัสดิการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม (ประจำโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร) รา…ั้งและปรับปรุงเครื่องจักร 8.ให้คำแนะนำและประเมินผลการปฏิบัติงานแก่ผู้ปฏิบัติงานในสายงานผลิต 9.เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มผลผลิตและกิจกรรมของบริษัท 10.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา สถานที่ปฏิบัติงาน นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามตกลง คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงไม่น้อยกว่า 5 ปี มีความเป็นผู้นำ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี สำ…

12 May 2016 | 10:28 pm งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments