ผู้จัดการฝ่ายสินค้าบริโภค สาขาแม่สาย, ฝาง, แพร่, อุบลราชธานี (Section Manager

งาน หางานใหม่ ผู้จัดการฝ่ายสินค้าบริโภค สาขาแม่สาย, ฝาง, แพร่, อุบลราชธานี (Section Manager

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ) – กรุงเทพฯ – ามสามารถและต้องการพัฒนาตนเองเข้าสู่ความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง โปรดดูตำแหน่งที่คุณสนใจและสมัครเข้ามาเพื่อร่วมงานกับเรา ผู้จัดการฝ่ายสินค้าบริโภค สาขาแม่สาย, ฝาง, แพร่, อุบลราชธานี (Section Manager – Dry Food 1) ด่วน! กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การจัดส่งสินค้า ตรวจสอบราคาสินค้ากับตลาดและคู่แข่งขัน, นำเสนอสินค้าด้วยหลักการ 6Rights+1 และจัดกิจกรรมส่งเสริมก…รงเวลา ราคาถูกต้อง มีสินค้าเพียงพอ และอยู่ในสภาพที่ดี อัตรา 4 อัตรา เงินเดือน Negotiable สวัสดิการ – คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ สาขาที่เกี่ยวข้อง 2. มีประสบการณ์ระดับหัวหน้างาน 2 ปีขึ้นไป 3. มีความเป็นผู้นำ และมีความระเอียดรอบคอบ 4. มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษบ้าง 5. มีทักษะการเจรจาต่อรอง 6. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี สถานที่ปฏิบัติงาน สาขาแม่สาย, ฝาง, แพร่, อุบลราชธานี จังหวัด กรุงเทพมหานคร วิธีการรับสมัครงาน แผนกสรรหาและว่าจ้าง (คุณจิราวัฒน์ คุณว…

4 February 2016 | 6:53 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments