ผู้จัดการฝ่ายออกแบบและประมาณราคา

หางาน ค้นหางาน ผู้จัดการฝ่ายออกแบบและประมาณราคา

ตำบลบึงคำพร้อย, อำเภอลำลูกกา, จังหวัดปทุมธานี – ะสงค์ที่จะให้ การบริการอย่างมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว ทั้งในส่วนงานขายและงานติดตั้ง เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจมากที่สุด และเนื่องจากกลุ่มบริษัท จ.เจริญ ได้มีแนวคิดในการพัฒนาและปรับปรุงองค์กรในส่วนงานต่างๆ เช่น งานติดตั้ง งานจำหน่าย งานด้านการตลาด และด้านการบริการ เป็นต้น จึงได้ทำการย้ายสำนักงานมาเปิด ณ ที่ทำการแห่งใหม่ “อาคารกลุ่มบริษัท จ.เจริญ เลขที่ 9/9 หมู่ 11 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี” เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 โดยการรวมกลุ่มของ 3 บริษัทเข้าไว้อยู่ที่เดียวกัน ได…ครงการที่ได้รับอนุมัติ 3.ประมาณราคางานเปลี่ยนแปลงเพิ่ม-ลด ระหว่างการดำเนินงานของโครงการและอื่นๆ 4.ประสานงานกับฝ่ายติดตั้งเกี่ยวกับแบบรายละเอียดและวัสดุที่มีการเปลี่ยนเเปลงหรือเพิ่ม-ลด 5.ประสานงานกับฝ่ายการตลาด เพื่อออกแบบและพัฒนาสินค้าตลอดจนลดต้นทุน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท 6.ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี อัตรา เงินเดือน 2 อัตรา ตามความสามารถและประสบการณ์ คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สา…

20 December 2016 | 11:57 pm งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments