ผู้จัดการฝ่ายอาหารสด สาขาพิษณุโลก, พะเยา, โคราช, ระยอง, สกลนคร (Fresh Manager) ด่วน

รับสมัครงาน งานว่าง ผู้จัดการฝ่ายอาหารสด สาขาพิษณุโลก, พะเยา, โคราช, ระยอง, สกลนคร (Fresh Manager) ด่วน

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ) – กรุงเทพฯ – ามสามารถและต้องการพัฒนาตนเองเข้าสู่ความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง โปรดดูตำแหน่งที่คุณสนใจและสมัครเข้ามาเพื่อร่วมงานกับเรา ผู้จัดการฝ่ายอาหารสด สาขาพิษณุโลก, พะเยา, โคราช, ระยอง, สกลนคร (Fresh Manager) ด่วน! ผลักดันยอดขายของแผนกอาหารสด และรับผิดชอบในกำไรและขาดทุนของแผนก กำไรขั้นต้น การบริหารจัดการความสูญเสียและงบประมาณทางด้านต้นทุน วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของแผนกอาหารสด แนวโน้ม และการจัดเตรียมแผนการทำงานเพื่อเพิ่มจุดแข็งของอาหารสดในสาขาและหาโอกาสในการทำธุรกิจมากขึ้น ควบคุมและอนุมัติการสั่งซื้อสินค้าประ…จำวันจากศูนย์กระจายสินค้าและจากผู้ผลิตสินค้า ให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกการสั่งสินค้า เพื่อวางแผนล่วงหน้าในการจัดเตรียมสต็อกสินค้าในแม็คโครเมลล์ ตรวจสอบ และดูแลขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทและระยะเวลาที่กำหนด อัตรา หลายอัตรา เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท สวัสดิการ – คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์อาหาร เทคโนโลยีอาหาร เกษตรกรรม หรือด้านงานบริการ แต่ไม่จำเป็น 2. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 4 ปีในตำแหน่งผู้นำของ…

4 February 2016 | 8:25 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments