ผู้จัดการฝ่ายอาหารสด (Fresh Manager)ผู้จัดการแผนกอาหารสด สาขาพิษณุโลก,ลำพูน,แม่สอด,ลำปาง,พะเยา, โคราช, ระยอง, สกลนคร

รับสมัครงาน งานว่าง ผู้จัดการฝ่ายอาหารสด (Fresh Manager)ผู้จัดการแผนกอาหารสด สาขาพิษณุโลก,ลำพูน,แม่สอด,ลำปาง,พะเยา, โคราช, ระยอง, สกลนคร

ไทย – ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายอาหารสด (Fresh Manager)ผู้จัดการแผนกอาหารสด สาขาพิษณุโลก,ลำพูน,แม่สอด,ลำปาง,พะเยา, โคราช, ระยอง, สกลนคร ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวน หลายอัตรา อัตรา ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ลักษณะการทำงาน • ผลักดันยอดขายของแผนกอาหารสด และรับผิดชอบในกำไรและขาดทุนของแผนก กำไรขั้นต้น การบริหารจัดการความสูญเสียและงบประมาณทางด้านต้นทุน วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของแผนกอาหารสด แนวโน้ม และการจัดเตรียมแผนการทำงานเพื่อเพิ่มจุดแข็งของอาหารสดในสาขาและหาโอกาสในการทำธุรกิจม…ีชื่อเสียง ธุรกิจการบริการอาหาร หรือธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3. สามารถทำงานเป็นกะ, วันเสาร์ อาทิตย์, วันหยุดเทศกาล, และ ทำงานล่วงเวลาในเวลาเย็นได้ (เมื่อมีความจำเป็น) 4. มีทักษะการบริหารทีมงาน 5. มีทักษะการสื่อสารดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ( Microsoft Office ) เบื้องต้นได้ 6. ต้องการความก้าวหน้าและอนาคตที่มั่นคง 7. สามารถปฏิบัติงานเป็นกะ และโอนย้ายสาขาต่างจังหวัดได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ 8. ผู้จัดการแผนกอาหารสด สาขาพิษณุโลก,ลำพูน,แม่สอด,ลำปาง,พะเยา, โคราช, ระยอง, สกลนคร จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ทุกจ…

6 February 2016 | 1:59 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments