ผู้จัดการฝ่ายอุปโภคสาขาคลองหลวง, นครนายก, แม่สอด, แพร่, เพชรบูรณ์, เพชรบุรี, พิษณุโลก 2 (Section Manager – Fish) ด่วนมาก

หางาน กำลังหางาน ผู้จัดการฝ่ายอุปโภคสาขาคลองหลวง, นครนายก, แม่สอด, แพร่, เพชรบูรณ์, เพชรบุรี, พิษณุโลก 2 (Section Manager – Fish) ด่วนมาก

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ) – กรุงเทพฯ – ามสามารถและต้องการพัฒนาตนเองเข้าสู่ความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง โปรดดูตำแหน่งที่คุณสนใจและสมัครเข้ามาเพื่อร่วมงานกับเรา ผู้จัดการฝ่ายอุปโภคสาขาคลองหลวง, นครนายก, แม่สอด, แพร่, เพชรบูรณ์, เพชรบุรี, พิษณุโลก 2 (Section Manager – Fish) ด่วนมาก ! บริหารจัดการระบบปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุยอดขายตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ในแต่ละแผนก ควบคุมคุณภาพอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ และควบคุมการทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อลูกค้า พนักงาน และทรัพย์สิน อัตรา 10 อัตรา เงินเดือน – สวัสดิการ – คุณสมบัติผ…ู้สมัคร : 1. จบการศึกษาระดับปวส หรือปริญญาตรี 2. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปีในตำแหน่งหัวหน้างานของแผนกสินค้าอุปโภค ในซุปเปอร์มาร์เกตที่มีชื่อเสียง ธุรกิจการบริการอาหาร หรือธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3. สามารถติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ แต่ไม่จำเป็น 4. มีทักษะการสื่อสารดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ( Microsoft Office ) เบื้องต้นได้ 5. มีทักษะบริหารทีมงาน 6. สาขาคลองหลวง, นครนายก, แม่สอด, แพร่, เพชรบูรณ์, เพชรบุรี, พิษณุโลก 2 หมายเหตุ : * สาขาคลองหลวง, นครนายก, แม่สอด, แพร่, เพชรบูรณ์, เพชรบ…

19 February 2016 | 7:01 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments