ผู้จัดการฝ่ายอุปโภคสาขาลาดพร้าว,คลองหลวง,นครนายก,แม่สาย,แพร่,บึงกาฬ,สระแก้ว,นครพนม,เพชรบุรี,พัทยา,พัทลุง,เกาะสมุย

รับสมัครงาน ค้นหางาน ผู้จัดการฝ่ายอุปโภคสาขาลาดพร้าว,คลองหลวง,นครนายก,แม่สาย,แพร่,บึงกาฬ,สระแก้ว,นครพนม,เพชรบุรี,พัทยา,พัทลุง,เกาะสมุย

ไทย – ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายอุปโภคสาขาลาดพร้าว,คลองหลวง,นครนายก,แม่สาย,แพร่,บึงกาฬ,สระแก้ว,นครพนม,เพชรบุรี,พัทยา,พัทลุง,เกาะสมุย ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2558 จำนวน 10 อัตรา ระดับเงินเดือน – ลักษณะการทำงาน บริหารจัดการระบบปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุยอดขายตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ในแต่ละแผนก ควบคุมคุณภาพอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ และควบคุมการทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อลูกค้า พนักงาน และทรัพย์สิน คุณสมบัติผู้สมัคร 1. จบการศึกษาระดับปวส หรือปริญญาตรี 2. มีประสบการณ์กา…

13 November 2015 | 2:50 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments