ผู้จัดการฝ่าย (Compliance Unit)

สมัครงาน งานใหม่ ผู้จัดการฝ่าย (Compliance Unit)

Chaophraya Insurance Co.,Ltd. – กรุงเทพฯ – Responsibilities ให้คำแนะนำปรึกษาที่เกี่ยวกับการปฎิบัติตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง กับงานประกันภัย ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดดำเนินการแผนการบริหารความเสี่ยง ติดตามให้มีการปฎิบัติตามกฎหมายและรายงานการผลการ ปฎิบัติงานประจำปีรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานใหญ่ อาคาร กรุงไทยแทรคเตอร์ ถนนพระราม 4 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 Qualifications เพศหญิง อายุ 30-40 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขากฎหมาย,บัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 5 ปี มีความระเอียด…รอบคอบ และสามารถลำดับความสำคัญของงานได้เป็นอย่างดี มีทักษะในการสื่อสาร และทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี สามารถใช้ Ms.Office ได้ดี มีประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัย หรือสถาบันการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ SALARY Salary negotiable SKILLS REQUIRED None SKILLS PREFERRED IT: Microsoft Office General Skills: Multitasking General Skills: Meet Deadlines General Skills: Good Communication Skills General Skills: High Responsibilities Finance: Risk Management EDUCATION PREFERRED คณะนิติศาส…

5 December 2016 | 8:36 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments