ผู้จัดการพัฒนาร้านค้า

สมัครงาน งานใหม่ ผู้จัดการพัฒนาร้านค้า

ThaiNamthip Limited – จังหวัดระยอง – รายละเอียดของงาน -รับผิดชอบการบริหาร และพัฒนาร้านค้าสำคัญหรือร้านค้าที่มีศักยภาพสูงในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ ยอดขาย รายได้และผลกำไรเป็นไปตามเป้าหมาย โดยการนำเสนอโครงการกิจกรรมการตลาด รายการส่งเสริมการขาย ผลกำไร อุปกรณ์ช่วยขาย และวัสดุโฆษณาต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด -จัด ทำรายละเอียดแผนปฏิบัติงาน เช่น กำหนดจำวนร้านค้า,ตั้งเป้าหมายระยะเวลา,อุปกรณ์ที่จำเป็น ฯลฯ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายเพื่อเสนอผู้จัดการขายอนุมัติ -เยี่ยมลูกค้า ที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ พัฒนาและรักษาสัมพันธ…ภาพที่ดี และสอดส่องดูแลให้ลูกค้า ได้รับการบริการ การสั่งซื้อ และการจัดส่งสินค้าให้เป็นที่น่าพอใจ คุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงาน ในการขายและการตลาดอย่างน้อย 2 ปี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี , มีทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองดี สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ สวัสดิการ – มีเงินเดือนประจำ – พร้อมทั้งสวัสดิการบริษัทฯ Salary : (Negotiable) Job Type : Full-time, Internship Experience Level : New Entry Education level…

30 August 2015 | 6:06 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments