ผู้จัดการพิมพ์ (เกี่ยวกับการผลิตงานพิมพ์) สาขาปราจีนบุรี

งาน งานใหม่ ผู้จัดการพิมพ์ (เกี่ยวกับการผลิตงานพิมพ์) สาขาปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี – ักงาน กิจกรรมภายในส่งเสริมความรู้ ฝึกอบรมและพัฒนา กีฬาสี และอื่นๆ ตำแหน่ง : ผู้จัดการพิมพ์ (เกี่ยวกับการผลิตงานพิมพ์) สาขาปราจีนบุรี รายละเอียดของงาน – บริหารจัดการกระบวนการพิมพ์และวางแผนงาน – ควบคุมการผลิตจัดการควบคุมเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ – บริหารงานการพิมพ์ให้ได้ตามเป้าหมาย แผนงาน – บริหารระบบคุณภาพองค์กร,บุคลากรม,จัดทำงบประมาณ,ด้านความปลอดภัย – อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย วันทำงาน วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน ณ โรงงานปราจีนบุรี ตำบลหัวหว้า… อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามตกลง คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุ 35-45 ปี วุฒิปริญญาตรี – โท สาขาการพิมพ์ หรือที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ตามสายงานในโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือประสบการณ์งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์ / กระดาษลูกฟูก, พลาสติก พิจารณาพิเศษ ทักษะคอมพิวเตอร์ดี ทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนดี (หรือพิจารณาตามเหมาะสม) มีทัศนคติ ภาวะผู้นำ และมนุษยสัมพันธ์ดี วิธีการสมัคร สมัครได้ด้วยตนเอง เขียนจดหมายส่งทางไปรษณีย์ พร้อมแนบหลักฐาน ส่ง…

9 August 2016 | 10:42 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments