ผู้จัดการฟาร์มสุกร (ปฏิบัติงานที่ปากช่อง จ.นครราชสีมา)

งาน หางานใหม่ ผู้จัดการฟาร์มสุกร (ปฏิบัติงานที่ปากช่อง จ.นครราชสีมา)

ตำบลปากช่อง, อำเภอปากช่อง, จังหวัดนครราชสีมา – รฝึกอบรมภายใน และภายนอกบริษัทแก่พนักงาน – ตรวจสุขภาพประจำปี – พยาบาลวิชาชีพ (เฉพาะโรงงาน) – ปรับเงินเดือนประจำปี – โบนัสประจำปี – สวัสดิการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ตำแหน่ง : ผู้จัดการฟาร์มสุกร (ปฏิบัติงานที่ปากช่อง จ.นครราชสีมา) รายละเอียดของงาน รับผิดชอบในการบริหาร วางแผนงาน การพัฒนา การความคุมดูแลงานภายในฟาร์มสุกรให้เป็นไปตามเป้าหมายและสรุปรายงานต่อผู้บังคับบัญชา วางแผนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายและคุณภาพที่บริษัทกำหนด จัดการด้านจัดซื้อจัดหาปัจจ…ัยการผลิตต่างๆ สถานที่ปฏิบัติงาน 44 หมู่ที่ 2 ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามโครงสร้างบริษัทฯ คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านสาขาสัตวบาล, สัตวศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณืทำงานด้านฟาร์มสุกรจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ มีความซือสัตย์ อดทน มีใจรักที่จะทำงานในฟาร์ม วิธีการสมัคร ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมหลักฐานมาที่ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และธุรการ ส่ง Resume สมัครงานมา…

7 August 2017 | 10:44 pm งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments