ผู้จัดการภาค Regional Managerg เขตกรุงเทพ-ปริมณฑล

สมัครงาน งาน หางานใหม่ ผู้จัดการภาค Regional Managerg เขตกรุงเทพ-ปริมณฑล

จังหวัดชลบุรี – มารถทำงานนอกสถานที่ได้ – สามารถโยกย้ายพื้นที่การทำงานได้ อัตรา 2 เงินเดือน – สวัสดิการ สำหรับพนักงานประจำ – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, Over Time, ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน – คนไข้นอก, ค่าทำฟัน, ประกันสังคม, โบนัสประจำปี 2 ครั้ง/ปี, Incentive, สวัสดิการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสำหรับพนักงาน ฯลฯ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย – หญิง อายุ 28 – 35 ปี 2. วุฒิ ปริญญาตรี – ปริญญาโท ทุกสาขา 3. ประสบการณ์ในด้านการขายมากกว่า 3 ปี 4. หรือมีประสบการณ์ด้านบัตรเครดิต, สินเชื่อ, การเงิน หรือ ร้านค้า Dealer ต่างๆ 5. สามารถโยกย้าย…AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จดทะเบียน ก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2535 โดยบริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส จำกัด (บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส) ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วทั้งสิ้น 250 ล้านบาท บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบกิจการให้บริการบัตรเครดิตชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น ได้จดทะเบียนในตลาดหุ้นโตเกียวในปี 2537 โดยประกอบธุรก…

28 January 2016 | 8:50 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments