ผู้จัดการภูมิทัศน์ + ไร่ (ประจำ จ.กาญจนบุรี)

รับสมัครงาน ค้นหางาน ผู้จัดการภูมิทัศน์ + ไร่ (ประจำ จ.กาญจนบุรี)

จังหวัดกาญจนบุรี – ั่น มารีน จำกัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ เรือ และอุปกรณ์ทางน้ำ เป็นต้น สวัสดิการ ชุดยูนิฟอร์ม เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ ค่าน้ำมัน / ค่าโทรศัพท์ (ตามลักษณะงาน) ค่าตำแหน่งงาน (บางตำแหน่ง) ตำแหน่ง : ผู้จัดการภูมิทัศน์ + ไร่ (ประจำ จ.กาญจนบุรี) รายละเอียดของงาน ผู้จัดการภูมิทัศน์ – เขียนแบบร่างแสดงภาพแผนผัง โดยใช้มาตราส่วนที่เหมาะสมกับพื้นที่นั้น โดยแสดงให้เห็นองค์ประกอบต่างๆ ให้เหมาะสมกับลักษณะที่ดินและกลมกลืนกับสถาปัตยกรรมที่มีอยู่แล้ว -ตรวจสอบรายละเอียดและประมาณการราคา ควบคุมค่าใ…วคิดออกแบบใหม่ๆเพื่อการพัฒนา – งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ผู้จัดการไร่ – วางแผนการบริหารงานสวน-ไร่ – วางแผนผลผลิตทางการเกษตรให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ – ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน – งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามตกลง คุณสมบัติผู้สมัคร อายุ 28 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (สาขาเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี ขึ้นไป มีความอดทน มีความคิดสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำ วิธีกา…

4 October 2016 | 10:38 pm งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments