ผู้จัดการร้าน/ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Betagro Shop (สาขากุฉินารายณ์)

สมัครงาน หางาน ผู้จัดการร้าน/ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Betagro Shop (สาขากุฉินารายณ์)

อำเภอกุฉินารายณ์, จังหวัดกาฬสินธุ์ – Betagro Shop (สาขากุฉินารายณ์) รายละเอียดของงาน – บริหารยอดขายของร้านให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด – บริหารจัดการสินค้าภายในร้านให้มีประสิทธิภาพ – ควบคุมค่าใช้จ่ายภายในร้านภายใต้งบประมาณที่กำหนด – บริหารทรัพยากรบุคคลภายในร้านให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ – งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ อัตรา เงินเดือน หลายอัตรา ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย / หญิง อายุ 22 – 30 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Meat Science สัตวบาล การจัดกา…เครือเบทาโกร เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำของประเทศที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่อาหารสัตว์ ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ และผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพเพื่อการส่งออกและจำหน่ายในประเทศ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างหลากหลาย ภายใต้แนวคิด “เพื่อคุณภาพชีวิต” โดยมีบริษัทในเครือกว่า 36 บริษัท และพนักงานมากกว่า 27,000 คน ประจำอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศและในต่างประเทศ ( สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ข้อมูลบริษัทได้ที่ ) ตำแหน่ง : ผู้จัดการร้าน/ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน…

25 August 2015 | 10:22 pm งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments