ผู้จัดการร้าน/ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ประจำจังหวัดนครราชสีมา/สุราษฎร์ธานี

สมัครงาน กำลังหางาน ผู้จัดการร้าน/ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ประจำจังหวัดนครราชสีมา/สุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี – จังหวัดนครราชสีมา – Tops Supermarket สวัสดิการ 1. ค่ารักษาพยาบาล ปีละ 40,000 บาท 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3. ชุดยูนิฟอร์ม 4. ค่าช่วยเหลือค่าเดินทางวันละ 45 บาท 5. ค่านั่งเครื่องวันละ 25 บาท 6. ปรับเงินเดือนและโบนัสประจำปี 7. ประกันชีวิต ตำแหน่ง : ผู้จัดการร้าน/ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ประจำจังหวัดนครราชสีมา/สุราษฎร์ธานี รายละเอียดของงาน 1.ทำหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการสาขาโดยรวมทั้งหมดซึ่งประกอบด้วย (พนักงาน,สินค้า,การส่งเสริมการขาย,การกำหนดราคา,การจัดเตรียมความพร้อม,ลูกค้า,อาคารสถานที่)เพื่อเป็นก…ารสร้างความมั่นใจได้ว่ามีการดำเนินงานได้ตามแผนที่วางไว้ 4.เรียนรู้งานแต่ละแผนกจัดหาแหล่งสินค้าภายในพื้นที่โดยการต่อรองเพื่อให้ได้เงื่อนไขทางการค้าที่ดีที่สุดและเกิดประโยชน์สูงสุด(สร้างรายได้จากพื้นที่ส่งเสริมการขาย,บริเวณสุดทางเดินของชั้นวางสินค้า เป็นต้น) 5.ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดนครราชสีมา / สุราษฎร์ธานี หลายจังหวัด อัตรา เงินเดือน หลายอัตรา 13,000-18,000 บาท (ตามตำแหน่ง) คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย-หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิกา…

10 February 2017 | 11:26 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments