ผู้จัดการร้านแบรนด์ A&W (ประจำสาขา MRT พระราม 9, สุขุมวิท, เพชรบุร)

รับสมัครงาน งานใหม่ ผู้จัดการร้านแบรนด์ A&W (ประจำสาขา MRT พระราม 9, สุขุมวิท, เพชรบุร)

บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด – วัฒนา, กรุงเทพฯ – คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพฯ – การ รับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจเพื่อเข้ามามี ส่วนร่วมในการบริหารกิจการให้เจริญก้าวหน้าไปพร้อมๆกับองค์กร บริษัท มีนโยบายที่ให้ความสำคัญต่อบุคลากรโดยการคัดเลือกพนักงานที่มีความ รู้ความสามารถ และส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาความก้าวหน้าในตำแหน่งงานระดับต่างๆในองค์กรมีการพัฒนา และฝึกอบรมให้รางวัลตอบแทนแก่ พนักงานอย่างต่อเนื่อง ผู้จัดการร้านแบรนด์ A&W (ประจำสาขา MRT พระราม 9, สุขุมวิท, เพชรบุร) 1.ควบคุม ดูแล พนักงานในร้านให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบ 2.บริหารร้านให้ได้ยอดขายตามที่กำ…ป 2. วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 3. มีประสบการณ์ด้านร้านอาหารโดยตรงอย่างน้อย 2 ปี 4. มีใจรักงานบริการ 5. มนุษยสัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ 6. มีทัศนคติดี มีบุคลิกดี หมายเหตุ : สามารถดูแลร้านได้ทั้ง 3 สาขา สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสาขา MRT พระราม 9, สุขุมวิท, เพชรบุรี จังหวัด : กรุงเทพมหานคร วิธีการรับสมัครงาน : – ส่ง Resume มาทางอีเมล – สมัครมาทาง Jobthai – สมัครด้วยตนเอง บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด 283/98 อาคารโฮมเพลส ออฟฟิศ บิลดิ้ง ชั้นที่ 20 ซ.สุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท…

27 May 2018 | 6:40 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments