ผู้จัดการร้าน (จ.เชียงราย)

สมัครงาน ค้นหางาน ผู้จัดการร้าน (จ.เชียงราย)

บุญรอดบริวเวอรี่ – จังหวัดเชียงราย – หน้าที่และความรับผิดชอบ บริหารจัดการร้านอาหารให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยมาตรฐานที่เป็นสากล ดูแลการให้บริการและยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย ควบคุมและรักษามาตรฐานการบริการและคุณภาพอาหาร ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การโรงแรมและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ธุรกิจร้านอาหาร 8 ปีขึ้นไป มีความรู้เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มเป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติงานที่ จังหวัดเชียงราย ได้ กรุณาติดต่อกลับ คุณพ…

2 October 2015 | 2:24 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments