ผู้จัดการร้าน-ประจำห้างสรรพสินค้า Show DC

รับสมัครงาน มองหางาน ผู้จัดการร้าน-ประจำห้างสรรพสินค้า Show DC

กรุงเทพฯ – อง และการนำเสนอการขาย – มีความละเอียดรอบคอบ, มีภาวะผู้นำ, ซื่อสัตย์ สุจริต – มีความรับผิดชอบสูง, อดทน, มุ่งมัน ในการทำงาน – มีมนุษยสัมพันธ์ และทัศนคติที่ดีในการทำงาน – มี Service Mind. สวัสดิการ ประกันสังคม สวัสดิการอื่นๆ 1. ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ (สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานเกิน 5 ปี ) 2.เงินโบนัส (ตรุษจีน) 3.สวัสดิการเครื่องแบบพนักงาน 4.สวัสดิการนอกสถานที่ และ งานปีใหม่ 5.สวัสดิการอาหารกลางวัน ( บางหน่วยงาน ) 6.สวัสดิการการตรวจสุขภาพประจำปี วิธีการรับสมัครงาน รับสมัคร…ไทยธัญญา อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด เป็นบริษัทผลิตอาหารแปรรูปพร้อมรับประทานประเภทสแน็ค และผลไม้อบแห้ง ส่งจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันกำลังขยายงานเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของตลาดในอนาคต ต้องการบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและเชียวชาญเข้ามาร่วมพัฒนาองค์กรณ์และบริษัท จึงต้องการผู้รวมงานที่มีความรู้ความสามารถ รักความก้าวหน้า และพร้อมที่จะเติบโตไปกับเรา’ไทยธัญญา อินเตอรืฟู๊ด จำกัด เป็นบริษัทผลิตอาหารแปรรูปพร้อมรับประทานประเภทสแน็ค และผลไม้อบแห้ง ส่งจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันกำลังขยายงานเพื่อร…

9 April 2017 | 10:38 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments