ผู้จัดการร้าน Blu'port หัวหิน

สมัครงาน มองหางาน ผู้จัดการร้าน Blu'port หัวหิน

อำเภอหัวหิน, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ – ยละเอียดของงาน – บริหารงานสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายที่บริษัทกำหนด – รับผิดชอบในการเปิด-ปิดสาขาให้เป็นปตามที่บริษัทกำหนด – ดูแลและสอนงานพนักงาน ให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท – ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามโครงสร้าง คุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา คหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีประ…เครือเบทาโกร เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำของประเทศที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่อาหารสัตว์ ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ และผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพเพื่อการส่งออกและจำหน่ายในประเทศ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างหลากหลาย ภายใต้แนวคิด “เพื่อคุณภาพชีวิต” โดยมีบริษัทในเครือกว่า 36 บริษัท และพนักงานมากกว่า 27,000 คน ประจำอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศและในต่างประเทศ ( สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ข้อมูลบริษัทได้ที่ ) ตำแหน่ง : ผู้จัดการร้าน Blu’port หัวหิน รา…

12 September 2016 | 10:56 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments