ผู้จัดการสนามสันทนาการ Quad Bike/Motocross (สำหรับครอบครัว)

งาน หางาน สมัครงาน ผู้จัดการสนามสันทนาการ Quad Bike/Motocross (สำหรับครอบครัว)

ในเครือ บริษัท ศรีธนเทพ จำกัด – จังหวัดอุดรธานี – ในเครือ บริษัท ศรีธนเทพ จำกัด บริษัท อุดรสามัคคีม้าแข่ง จำกัด ได้เริ่มงานสร้างโครงการพลินวิลล์ตั้งแต่ กรกฎาคม 2555 จึงต้องการรับสมัครคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถสูงเข้ามาทำงานเป็นส่วนหนึ่งของทีมซึ่งบริษัทเชื่อว่า โครงการนี้จะเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับบุคลกรที่จะมาร่วมงานกับเรา โดยมีตำแหน่งที่เปิดรับดังนี้ ผู้จัดการสนามสันทนาการ Quad Bike/Motocross (สำหรับครอบครัว) 1.ดูแล อบรม ฝึกสอน ให้พนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามคำอธิบายหน้าที่ความรับผิดชอบ 2.ทำบัญชี สรุปรายงานซื้อ-ขาย การเช่าสนาม อาหารและเคร…ื่องดิื่ม สรุปรายงานสินค้าคงคลัง 3.นำเสนอขายสินค้า และบริการสนาม เช่น การเช่าชั่วโมง สนาม อาหารเครื่องดื่ม โปรโมชั่น 4.ดูแลเรื่องซ่อมบำรุง น้ำ ไฟฟ้า โทรศัพท์ งานดูแลสวน ความเรียบร้อยของอุปกรณ์ เครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ 5.ทำหน้าที่ดูแล และปกครองลูกน้องในสายงานได้ ประมาฯ 6-8 คน 6.ดูแลพื้นที่ภายใน-ภายนอก สนามให้อยู่ในความเรีัยบร้อย เป็นไปตามมาตรฐานและกฏระเบียบของบริษัท อัตรา 1 เงินเดือน 22000+Survice Charge+ Tips คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 28-35 ปี ขึ้นไป 2…

10 July 2015 | 4:45 am

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments