ผู้จัดการสาขาธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay+ : แม่ฮ่องสอน

งาน งานใหม่ ผู้จัดการสาขาธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay+ : แม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน – ี) : 2 – 5 อื่นๆ : ไม่ระบุ คุณสมบัติเพิ่มเติม 1. การศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา เกรดเฉลี่ย 2.50 2. ไม่จำกัดเพศ อายุ 30 – 40 ปี 3. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 2-5 ปี 4. รักในงานบริการ, มีทักษะในการสื่อสารที่ดี, บุคลิกภาพดี, 6. มีภาวะผู้นำ มีทักษะในการสอนงาน และบริหารการทำงานเป็นทีมได้ 7. มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ ***สถานที่ทำงาน สาขา Umay + ประจำแม่ฮ่องสอน (เปิดสาขาใหม่ในเดือนพฤษภาคม ถ้าอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) ***สามารถสมัครงานได้ที่ Umay+ สา…ิการเงินกู้ฉุกเฉินไม่มีดอกเบี้ย (ตามเงื่อนไขโครงการกำหนด) 8.สวัสดิการงานเลี้ยงสังสรรค์พนักงานประจำปี เช่น วันปีใหม่ เป็นต้น 9.การเลื่อนตำแหน่งประจำปี (ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด) 10.ประกันสุขภาพสำหรับพนักงานครอบครัวพนักงานประจำ คุ้มครองการเดินทางไปต่างประเทศ 11.ศึกษาดูงานบริษัทแม่ (ACOM) ที่ประเทศญี่ปุ่น (ตามเงื่อนไขและคุณสมบัติของพนักงาน) 12.การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพตามCareer Path 13.วันทำงาน 5 วัน (สำนักงานใหญ่ จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่ 09.00-18.00น. สาขา Umay+ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขโดยเป็นแ…

26 January 2017 | 11:59 pm งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments