ผู้จัดการสาขาฝึกหัด/เพศชาย,หญิง ประจำสาขาสองพี่น้อง จ.สุพรรรณบุรี ด่วนมาก รับผิดชอบดูแลและบริหารงานในสาขาที่รับผิดชอบ ในงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ สินเชื่อ และตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อ รวมทั้งการบริหารทีมงานในสาขา เพื่อบรรลุให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท ฯ

หางาน งานว่าง ผู้จัดการสาขาฝึกหัด/เพศชาย,หญิง ประจำสาขาสองพี่น้อง จ.สุพรรรณบุรี ด่วนมาก รับผิดชอบดูแลและบริหารงานในสาขาที่รับผิดชอบ ในงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ สินเชื่อ และตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อ รวมทั้งการบริหารทีมงานในสาขา เพื่อบรรลุให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท ฯ

จังหวัดสุพรรณบุรี – ม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตรวจสุขภาพประจำปี โบนัสตามผลประกอบการและผลงานส่วนบุคคล กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาการทำงานและการฝึกอบรม ฯลฯ ตำแหน่ง : ผู้จัดการสาขาฝึกหัด/เพศชาย,หญิง ประจำสาขาสองพี่น้อง จ.สุพรรรณบุรี ด่วนมาก ! รายละเอียดของงาน รับผิดชอบดูแลและบริหารงานในสาขาที่รับผิดชอบ ในงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ สินเชื่อ และตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อ รวมทั้งการบริหารทีมงานในสาขา เพื่อบรรลุให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท ฯ สถานที่ปฏิบัติงาน สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่สาขาทุกสาขาใกล้บ้านในวันแ…ละเวลาทำการ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา รายได้รวม+Incentive ประมาณ 2x,xxx บาทขึ้นไป คุณสมบัติผู้สมัคร เพศ ชาย/หญิง อายุ 27-35 ปี วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการสาขา หรือผู้ช่วยผู้จัดการสาขา 2 ปีขึ้นไป มีภาวะความเป็นผู้นำ มีทักษะในการบริหารทีมงาน สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ มีความคิดริเริ่ม เพื่อสร้างผลงานและคุณภาพด้านงานขายให้ได้ตามเป้าหมาย สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Word และ MS Excel ได้ สามารถขับร…

10 October 2015 | 10:06 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments