ผู้จัดการสาขาฝึกหัด กรุงเทพฯ

สมัครงาน งานว่าง ผู้จัดการสาขาฝึกหัด กรุงเทพฯ

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด – กรุงเทพฯ – ้อ เท่านั้น ดังนี้ ผู้จัดการสาขาฝึกหัด กรุงเทพฯ รับผิดชอบดูแลและบริหารงานในสาขาที่รับผิดชอบ ในงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อ รวมทั้งการบริหารทีมงานในสาขา เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัทฯ อัตรา หลายอัตรา เงินเดือน ตามโครงสร้าง +เงินรางวัลจากผลงานขาย สวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล,ประกันชีวิต,ค่าทันตกรรม,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจสุขภาพประจำปี,โบนัสตามผลประกอบการและผลงานส่วนบุคคล,กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาการทำงานและการฝึกอบรม ฯลฯ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย/หญิง อายุ 27 ปีข…ึ้นไป 2. ปริญญาตรีไม่จำจัดสาขา 3. สามารถขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้และมีใบขับขี่ 4. มีประสบการณ์ 1-2 ปี ด้านการขาย ด้านสินเชื่อ ด้านงานขายประกัน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 5. มีภาวะความเป็นผู้นำ มีทักษะในการบริหารทีมงาน สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ 6. มีความคิดริเริ่ม เพื่อสร้างผลงานและคุณภาพด้านงานขายให้ได้ตามเป้าหมาย 7. มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี 8. มีความรับผิดชอบสูง สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล จังหวัด กรุงเทพมหานคร วิธีการรับสมัครงาน ผู้สน…

3 March 2016 | 4:42 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments