ผู้จัดการสาขาฝึกหัด ประจำสาขา ชัยภูมิ

หางาน กำลังหางาน ผู้จัดการสาขาฝึกหัด ประจำสาขา ชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ – กรรม – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – ตรวจสุขภาพประจำปี – โบนัสตามผลประกอบการและผลงานส่วนบุคคล – กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาการทำงานและการฝึกอบรม ฯลฯ ตำแหน่ง : ผู้จัดการสาขาฝึกหัด ประจำสาขา ชัยภูมิ รายละเอียดของงาน – การชำระค่างวดของสาขา – ออกใบเสร็จให้ลูกค้า – รับผิดชอบงานด้านการเงิน – รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด – ตรวจสอบประวัติลูกค้า บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ ลงข้อมูลสัญญาเช่าซื้อสินเชื่อ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลในเมือง… อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ อัตรา เงินเดือน 2 เงินเดือน+Incentive คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุ 24 – 32 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป มีประสบการณ์งานบริการลูกค้า หรืองานขาย 1 ปี ขึ้นไป มีทักษะในการเจรจาต่อรอง รักงานบริการ สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Word และ MS Excel ได้ สามารถขับรถยนต์, รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบขับขี่ วิธีการสมัคร – สมัครด้วยตนเอง – ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์มายัง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ อาคารจุฑามาศ ชั้น 1 – ส่งจดหมายสมัคร…

21 July 2016 | 10:20 pm งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments