ผู้จัดการสาขาฝึกหัด ผู้จัดการแผนกฝึกหัด

รับสมัครงาน กำลังหางาน ผู้จัดการสาขาฝึกหัด ผู้จัดการแผนกฝึกหัด

กรุงเทพฯ – – ผู้จัดการสาขาฝึกหัดจะได้เรียนรู้การบริหารสาขาอย่างมีประสิทธิภาพ บริหารและควบคุมการทำงานของทุกส่วนงานในสาขาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท – การดำเนินงานในสาขา ดูแลยอดขายและควบคุมค่าใช้จ่าย อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายและแผนที่วางไว้ – ดูแล และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบายของ คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป 2. ปริญญาตรีทุกสาขา 3. มีประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้างานในสายงานธุรก…ิจค้าปลีก, ซูเปอร์มาเก็ต, ธุรกิจอาหาร หรืองานบริการอย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป 4. สามารถวิเคราะห์ยอดขาย และ ค่าใช้จ่ายได้ 5. บุคลิกภาพดี และ มีความเป็นผู้นำ 6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ 7. สามารถฝึกงานกรุงเทพ.และปริมณฑลได้ และในอนาคตสามารถโยกย้ายไปประจำสาขาต่างจังหวัดได้ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม – โบนัสประจำปี – ค่ารักษาพยาบาล ปีละ 40,000 บาท – เครื่องแบบ ปีละ 3 ชุด – ประกันชีวิตทุกตำแหน่ง ปีละ 300,000 บาท – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – ก…

29 March 2016 | 5:57 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments