ผู้จัดการสาขา (จ.ภูเก็ต)

สมัครงาน กำลังหางาน ผู้จัดการสาขา (จ.ภูเก็ต)

จังหวัดภูเก็ต – บริษัท เรดาร์เทเลคอม จำกัด 636 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 074-464111 ต่อ 109-110,086-4790518 ลำดับ : 172813 จำนวน : 1 อัตรา เงินเดือน : พิจารณาตามความสามารถ เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ที่ปฏิบัติงาน : ภูเก็ต หน้าที่รับผิดชอบ -วางแผนดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ -ดูแลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับศูนย์บริการทั้งต่อลูกค้าและพนักงาน -สามารถปฏิบัติงานที่สาขาได้ คุณสมบัติ เพศ ชาย/หญิง อายุุ ระหว่าง 25-35 ป…งาน 1.รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป 2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ 3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 4.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ 5.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย) 6.ใบผ่านงาน (ถ้ามี) ผู้สมัครแต่งกายสุภาพเรียบร้อย สมัครงานได้ในวันจันทร์-เสาร์ (เวลา 8.30-16.30 น.) แผนกบุคคล บริษัทเรดาร์เทเลคอม จำกัด 636 ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท่์ 086-4790518, 090-1599929 Email : Hr02@radartelecom.com , Radarhr05@gmail.com…

9 September 2017 | 10:40 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments