ผู้จัดการสาขา ด่วน พัทยา ชลบุรี

งาน งานว่าง ผู้จัดการสาขา ด่วน พัทยา ชลบุรี

อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี – ู้สมัครทุกท่านที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งงานใดๆ กับบริษัท กรุณาแนบเอกสารการสมัครงาน มีรายการดังนี้ สำเนาทุกใบควรจะเซ็นกำกับ สำเนาถูกต้องไปเลยครับ และเขียนว่าใช้สำหรับสมัครงานเท่านั้น 1. สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (จำเป็นต้องนำไป) 2. รูปถ่าย แนะนำ 1 นิ้ว 2 รูป (จำเป็นต้องนำไปครับ) 3. สำเนาเอกสารราชการต่างๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล / ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯ (ถ้ามี) 4. สำเนาหนังสือรับรองต่างๆ / สำเนาใบขับขี่ (ถ้างานนั้นเกี่ยวกับการขับรถ) 5. Slip เงินเดือนจากบริษัทปัจจ…คุณสมบัติ – เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี – วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป – มีประสบการณ์บริหารจัดการหน้าร้าน ยอดขาย งานเอกสาร งานบุคคล ฯลฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ – มีความคิดริเริ่ม สร้างสรร คิดบวก พัฒนาหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สามารถทำงานเป็นทีม – มีภาวะความเป็นผู้นำ กล้าติดสินใจ มุ่งมั่นในการทำงาน และรักงานบริการ – มีความอดทนสูง ละเอียด รอบคอบ ในการทำงาน – มีบุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี ไหวพริบดี แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ – สื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครงาน ผ…

10 August 2016 | 7:59 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments