ผู้จัดการสาขา (ตาก,ลำพูน,พัทลุง,อยุธยา)

สมัครงาน ค้นหางาน ผู้จัดการสาขา (ตาก,ลำพูน,พัทลุง,อยุธยา)

ไทย – ระจำปี (ตามผลกำไรของสถานประกอบการ) 4. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5. ประกันชีวิต (ตามระดับตำแหน่งงาน) 6. ค่ารักษาพยาบาล (OPD/IPD) 7. ค่าทำฟันเหมาจ่ายปีละ 5,000.- บาท 8. ประกันสังคม 9. สวัสดิการเงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส 10. สวัสดิการเงินช่วยเหลืองานศพ (พนักงาน,คู่สมรส,บุตร,บิดา-มารดา) 11. เงินกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ 12. ค่าเบี้ยเลี้ยง-ที่พัก กรณีปฏิบัติงานนอกพื้นที่ 13. สวัสดิการ เครื่องแบบพนักงาน 14. สวัสดิการกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ตำแหน่ง : ผู้จัดการสาขา (ตาก,ลำพูน,พัทลุง,อยุธยา) รายละเอียด…ิดชอบในการดูแลและเพิ่มคุณภาพบริการหลังการขายด้วยการประสานงาน สนับสนุน ดูแลลูกค้า คู่ค้า และตัวแทน วางระบบ และพัฒนางานภายในสำนักงานสาขาให้อย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน (โปรดระบุจังหวัดที่ท่านสามารถปฏิบัติงาน) หลายจังหวัด อัตรา 4 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิปริญญาตรี – โท ทุกสาขา มีประสบการณ์ด้าน ประกันภัย / การตลาด ไม่ต่ำกว่า 3 ปี มีทักษะในการสื่อสาร, การเจรจา มีภาวะการเป็นผู้นำสูง มีภูมิลำเนาอยู่ในสาขาที่ไปปฎิบัติงานหรือใกล้เคียง ***กรุณา…

16 October 2015 | 10:53 pm งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments