ผู้จัดการสาขา (นครสวรรค์/ชลบุรี/เพชรบูรณ์/สุพรรณบุรี)

รับสมัครงาน ค้นหางาน ผู้จัดการสาขา (นครสวรรค์/ชลบุรี/เพชรบูรณ์/สุพรรณบุรี)

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) – จังหวัดนนทบุรี – บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องกรองน้ำ มากกว่า 39 ปี มีพนักงานกว่า 1,500 คน และมีลูกค้าทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตลอดจนทุกภูมิภาคของประเทศ ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และรักความก้าวหน้า เข้าร่วมงานกับเรา ในตำแหน่งดังต่อไปนี้ ผู้จัดการสาขา (นครสวรรค์/ชลบุรี/เพชรบูรณ์/สุพรรณบุรี) 1.บริหารผลประกอบการของสาขา 2.ขยายธุรกิจในเขตจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง 3.ดูแลเรื่องบริการกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 4.ควบคุมและบริหารจัดการทีมขายและทีมบ…ริการ 5.บริหารงานสำนักงานทั้งธุรการและงานบริการ 6.ควบคุมคุณภาพการบริการ/บริหารผลงาน และพัฒนาพนักงานในสาขา อัตรา 4 เงินเดือน ตามตกลง สวัสดิการ • โบนัสปีละ 2 ครั้ง ประกันสังคม ประกันชีวิตอุบัติเหตุกลุ่ม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ เบิกค่ารักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว คอมมิชชั่น (บางตำแหน่ง) งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี ท่องเที่ยวประจำปี ท่องเที่ยวต่างประเทศ หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ (ยกเว้นบางตำแหน่ง) คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. 1. เพศ ชาย 2. 2. อายุ 25-50 ปี 3. 3. วุฒิการศึกษาระดับ ปว…

15 November 2015 | 12:42 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments