ผู้จัดการสาขา ประจำสาขาระยอง/ จันทบุรี

หางาน หางานใหม่ ผู้จัดการสาขา ประจำสาขาระยอง/ จันทบุรี

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) – บางรัก, บางรัก, กรุงเทพฯ – • โบนัสประจำปี-โบนัสตามผลประกอบการ • ชุดยูนิฟอร์ม • เงินช่วยเหลือสมรส -เงินช่วยเหลือคลอดบุตร • ตรวจสุขภาพประจำปี ผู้จัดการสาขา ประจำสาขาระยอง/ จันทบุรี 1. เป็นผู้ประสานงานและให้บริการที่ดีแก่ ลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า เพื่อจูงใจให้เพิ่มผลผลิตทางด้านการตลาด 2. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า และภาวะแวดล้อมทางด้านการตลาด 3. ติดตามงานใหม่และงานต่ออายุของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า 4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ 5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท เพื่อให้เป็นไ…ปตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า 6. จัดทำรายงานประเภทต่างๆ ภายในฝ่ายการตลาด เพื่อใช้ในการกำกับควบคุมงานที่ได้รับมอบหมาย อัตรา : 2 เงินเดือน : N/A สวัสดิการ : โบนัสประจำ และ Incentive โบนัส, ชุดยูนิฟอร์ม,ประกันสุขภาพ,ประกันอุบัติเหตุ, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , งานปีใหม่ ฯลฯ พร้อมโอกาสที่จะก้าวหน้าเป็นผู้บริหารของบริษัทในอนาคต คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนั้นๆ หรือใกล้เคียง หรือสามารถไปประจำทำงานในเขตพื้นที่นั้นด้วย ความสมัครใจ 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด, บร…

16 June 2017 | 5:16 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments